Sluit zoekbalk
Bent u al regisseur van uw eigen leven? Gastblog Mariska Koeman - Lekker Blijven Wonen
Bent u al regisseur van uw eigen leven? Gastblog Mariska Koeman

Bent u al regisseur van uw eigen leven?

(Gastblog door seniorencoach Mariska Koeman)

Misschien herken je het wel: het idee dat je voor de toekomst eigenlijk nog wel het één en ander zou willen of moeten regelen, maar dat je tot op heden nog geen stappen hebt ondernomen. ‘Het zal zo’n vaart wel niet lopen’, denk je dan. De afgelopen maand heb ik verschillende mensen gesproken voor wie dit heel herkenbaar was.

Je wuift de steeds terugkerende gedachten weg tot het moment van de waarheid. Als bijvoorbeeld één van je ouders, je partner (of wellicht jijzelf) niet meer in staat is zelf aan te geven wat eventuele wensen zijn. Bijvoorbeeld door een beroerte, hersenbloeding, een verkeersongeluk of andere dingen die niet eens iets met ouder worden te maken hoeven te hebben.

Als je je ervan bewust bent dat je leven in één moment drastisch kan veranderen, dan is het fijn als je alles goed geregeld hebt en daarmee dus de regie in eigen handen houdt. Je kunt hierbij een seniorencoach inschakelen maar je kunt ook zelf aan de slag gaan. Hieronder zet ik alvast op een rij welke onderwerpen ik in mijn praktijk in dergelijke gevallen bespreekbaar maak.

Levensdossier

Bij het bespreken van een levens- of nalatenschapsdossier komen heel praktische zaken aan bod, zoals bijvoorbeeld:

 • Wie weet waar de administratie ligt en hoe u die verzorgt?
 • Waar bewaart u uw digitale wachtwoorden?
 • Van welke banken maakt u gebruik?
 • Waar heeft u welke verzekeringen lopen?
 • Wie heeft er allemaal reservesleutels?
 • Enzovoort, enzovoort.

Levenstestament

Materiele en immateriële zaken regelen over hoe u uw leven wilt voortzetten wanneer u dat zelf niet meer (goed) kunt aangeven, worden vastgelegd in een levenstestament. Een seniorencoach kan bijvoorbeeld helpen één en ander op schrift te stellen. Voor het officieel laten vaststellen van een levenstestament is een notaris nodig. In een levenstestament kunnen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • een wel- of niet behandelverklaring en onder welke omstandigheden;
 • wie uw vertrouwenspersoons/gevolmachtigde mag zijn wanneer u zelf niet meer voor uzelf kunt opkomen, dus wie mag beslissen over wel of niet behandelen?
 • het verzorgen van uw administratie en betalingen;
 • de verkoop van uw woning;
 • het doen van schenkingen om uw vermogen te verlagen. (Een lager vermogen zorgt voor een lagere eigen bijdrage als u onverhoopt moet worden opgenomen in een verzorgingshuis)

Uitvaartwensen

Het vastleggen van uw wensen met betrekking tot uw uitvaart scheelt een hoop geregel en ‘gedoe’ voor uw nabestaanden. Als u alles duidelijk heeft vastgelegd, kan dit in positieve zin bijdragen aan het rouw- en verliesproces van uw nabestaanden. Enkele vragen waar u over na kunt denken:

 • Begrafenis of crematie?
 • Op welke locatie?
 • Wel of niet condoleren?
 • Wensen rondom toespraken en muziek,
 • Enzovoort.

Nalatenschap

Als het gaat om materiële zaken, kan een nalatenschap geregeld worden in een testament door de notaris. Maar denkt u in het kader van nalatenschap ook eens aan uw zingevingsvraagstukken:

 • Hoe wil ik herinnerd worden, welke footprint wil ik achterlaten?
 • Het (laten) opschrijven van uw levensverhaal;
 • Het maken en uitvoeren van een bucketlist;
 • Wat wil ik nog bereiken, wie wil ik nog graag spreken?

Zinvol of niet?

Of het voor u zinvol is om bepaalde dingen voor uw laatste levensfase vast te leggen of niet moet u natuurlijk zelf beoordelen. Overwegingen om het wel te doen zijn:

 • het kan uw kosten besparen en geld ‘opleveren’;
 • het kan uw naasten een hoop zorg en ellende besparen;
 • maar bovenal kan het een geruststellend idee zijn dat u ook wanneer u het zelf niet meer kunt, de regisseur van uw eigen leven blijft.

Mariska KoemanMariska Koeman,
seniorencoach
www.vitaaloudworden.nl

 

 

 

Meer lezen? In haar blog vertelt Mariska over hoe seniorencoaches mensen begeleiden bij vitaal oud worden. En lees vooral ook het interview met Mariska zelf.