Sluit zoekbalk
Uw aangifte inkomstenbelasting, bent u er weer klaar voor? - Lekker Blijven Wonen
Uw aangifte inkomstenbelasting, bent u er weer klaar voor?

Uw aangifte inkomstenbelasting, bent u er weer klaar voor?

Chantal Scherpenhuijzen van Ouderensupport ondersteunt mensen die ouder worden in Noord-Holland Noord op allerlei gebied. Dat kan variëren van het maken van afspraken met zorgaanbieders, ondersteuning op sociaal gebied of hulp na het overlijden van een partner, tot en met advies en hulp bij administratieve zaken. Voor Lekker blijven Wonen deelt ze haar kennis en ervaring in blogs.

Belastingaangifte doen of niet?

Vanaf 1 maart aanstaande kan de aangifte inkomstenbelasting weer worden ingediend. Als u van de belastingdienst een (digitale) brief ontvangt waarin staat dat u aangifte inkomstenbelasting 2018 moet doen, dan bent u verplicht om dit te doen. Aan de andere kant, als u geen brief ontvangt, dan betekent dit niet automatisch dat u geen aangifte hoeft te doen. U kunt in 2018 bijvoorbeeld bepaalde ziektekosten hebben gemaakt of giften hebben gedaan. Ga dit vooraf dus goed na.

Wie doet uw belastingaangifte

Het kan zijn dat u of uw partner elk jaar zelf uw eigen belastingaangifte invult. De belastingdienst vult al heel veel gegevens voor u in, waardoor het redelijk eenvoudig kan zijn om uw eigen belastingaangifte te doen. Als u het zelf doet, dan is het wel belangrijk om goed na te gaan of alle ingevulde gegevens ook daadwerkelijk kloppen. Het kan namelijk zijn dat uw situatie of bepaalde gegevens in 2018 zijn veranderd. In dat geval zullen deze in uw aangifte moeten worden aangepast.

Mocht het voor u of uw partner te lastig worden om zelf uw aangifte in te vullen, dan kunt u het ook laten doen of hulp inschakelen. Zorg wel dat u hiervoor tijdig een afspraak maakt.U kunt een afspraak maken bij één van de belastingkantoren. Zij helpen u verder met het invullen van uw belastingaangifte. Ook kunt u hulp vragen bij maatschappelijke instanties die u kunnen helpen met het invullen van uw belastingaangifte. Denk hierbij aan de vak-en ouderenbonden, sociaal werkers, wijkcentra en belastingwinkels. Als er in uw geval sprake is van een complexere situatie, dan is het handig om uw belastingaangifte in te laten vullen door een belastingadviseur of belastingconsulent.

Het verzamelen van alle gegevens

Om uw belastingaangifte over 2018 goed en volledig in te kunnen vullen, zijn er naast uw persoonlijke- en inkomensgegevens, nog meer gegevens van u nodig. Bij een eigen woning heeft u bijvoorbeeld de WOZ waarde met peildatum 1-1-2017 nodig. De jaaroverzichten van uw bank- en spaarrekeningen en van eventuele beleggingsportefeuilles, evenals de jaaropgaaf van uw hypotheek en betaalde hypotheekrente zijn nodig om de juiste saldi en waarden op te kunnen geven. Heeft u in 2018 premies betaald voor lijfrentes of voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan moet u deze ook meenemen in uw aangifte, net als overige leningen of schulden. Mogelijk kunt u gedane giften of gemaakte ziektekosten meenemen als aftrekposten. Al deze informatie kunt u via de post of anders digitaal ontvangen of downloaden.

Voorkom stress

Het tijdig verzamelen, opzoeken en opvragen van de nodige gegevens levert bij veel mensen elk jaar weer spanning op. Voor veel ouderen betekent dit vaak dat er een beroep wordt gedaan op de kinderen of overige familie, vrienden of kennissen. Maar wat als deze hulp er niet is? Wat als er geen beroep kan worden gedaan op familie, vrienden of kennissen om te helpen bij het verzamelen van alle informatie die nodig is om de aangifte te doen? Met Ouderensupport help ik ouderen om te zorgen dat alle gegevens die van belang zijn worden verzameld, zodat alles overzichtelijk en geordend kan worden overgedragen aan diegene die de aangifte verzorgt. Voorkom onnodige stress, begin op tijd en schakel de voor u juiste hulp in!

Chantal Scherpenhuijzen OuderensupportOuderensupportChantal Scherpenhuijzen,
werkgebied: Noord-Holland Noord
Ouderensupport

 

 

 

 

Wilt u lekker blijven wonen? Ook zorgverzekeraars kunnen hierbij steeds vaker helpen.