Sluit zoekbalk
Onderzoek naar woonwensen zeventigplussers - Lekker Blijven Wonen
Onderzoek naar woonwensen zeventigplussers

Onderzoek naar woonwensen zeventigplussers 

De gemiddelde senior bestaat niet

Hoe willen zeventigplussers wonen? Wat is er precies voor nodig om zo lang mogelijk lekker te blijven wonen en op een prettige manier oud te kunnen worden in de eigen omgeving? En hoeveel woningen zijn er dan de komende twintig jaar nodig voor zeventigplussers? Deze vragen stonden centraal in een onderzoek dat de afgelopen periode gedaan is naar passende woonvormen voor senioren in West-Friesland. Belangrijkste conclusie: alle senioren zijn anders en dat geldt ook voor hun wensen. Maar in het algemeen is eigen regie voor iedereen van groot belang, naast gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Er is gesproken met verschillende experts op dit gebied, van het zorgkantoor, een woningcorporatie, een ontwikkelaar en een zorgorganisatie. Maar ook met meer dan honderd senioren in Hoorn, Koggenland, Opmeer en Stede Broec. Veel senioren geven aan dat hun huidige woning prima geschikt is om oud in te worden, maar wel aan de ruime kant. Omdat er geen geschikte alternatieven zijn, blijven in de huidige woning wonen, waardoor er dus geen extra ruimte vrij komt voor jongere mensen. 

Verhuizen 

Hoewel de wensen van senioren uiteraard verschillen, kun je in het algemeen zeggen dat een passende toekomstbestendige woning minimaal twee slaapkamers heeft, gelijkvloers is, levensloopbestendig en het liefst van nieuwbouwkwaliteit. Ook de ligging van de woning en de voorzieningen in de buurt zijn belangrijk. De meeste senioren geven overigens aan dat ze best zouden willen verhuizen, maar dat de gewenste koopwoning of huurwoning voor hen op dit moment niet te vinden is. 

Het aantal senioren in West-Friesland zal de komende twintig jaar verdubbelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen lekker kan wonen, zijn verschillende typen woningen nodig. Verhuizen naar een passende woning moet immers wel aantrekkelijk zijn. 

Als er meer zorg nodig is, kan gedacht worden aan geclusterd wonen, waarbij meer seniorenwoningen in een groep bij elkaar staan.
Liefst mét ontmoetingsmogelijkheden, winkels op looppafstand, openbaar vervoer en een mooi ingerichte openbare ruimte. Ook een gemeenschappelijke tuin wordt door veel senioren gewaardeerd. En de meeste senioren blijven graag wonen in de eigen omgeving (wijk of dorp). 

Als het gaat om prettig oud worden, staat eigen regie voor de meeste senioren centraal. Maar gevoel van veiligheid en geborgenheid zijn minstens zo belangrijk. 

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek zijn vijf aanbevelingen gedaan die iedere gemeente kan vertalen naar de eigen situatie in de wijken en dorpen. En ook hier wordt benadrukt dat alle mensen en dus ook alle wensen anders zijn. 

Aanbeveling 1
Meer aandacht voor de woonwensen van senioren bij nieuwbouw. 

Aanbeveling 2
Veiligheid, eigen regie en geborgenheid moeten centraal staan bij het ontwerp van seniorenwoningen. 

Aanbeveling 3
Zorg voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden, zowel voor de fitte ouderen als voor de zeventigplussers die meer beperkingen ervaren. Ook een goed ingerichte openbare buitenruimte is van belang.

Aanbeveling 4
Zorg dat er voldoende passende (zorg)woningen zijn voor senioren in eigen buurt of dorp. 

Aanbeveling 5
Stel als gemeente een integraal beleid op voor wonen, zorg en welzijn. Zodat de verschillende beleidsterreinen elkaar versterken als het gaat om het voorzien in woonbehoeften van senioren. 

De deelnemende gemeenten gaan deze aanbevelingen gebruiken om onder meer hun visie op wonen en zorg op te stellen. We houden u via deze website op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.