Sluit zoekbalk
Samen werken aan innovatie - Lekker Blijven Wonen
Samen werken aan innovatie

Samen werken aan innovatie

Health Machine West-Friesland. Het klinkt dynamisch en dat is het ook. Een innovatiefestival in januari in Hoorn, mondde uit in een club van 100 mensen die samen werken aan innovaties in de zorg. Zowel professionals als inwoners. Doel is samen innovatieve oplossingen ontwikkelen voor situaties zoals die van de 83-jarige mevrouw Weverink uit één van de filmpjes van Health Machine  WF op Facebook.

Nel Weverink is 83 en na een heupfractuur aan huis gekluisterd. Ondanks de inzet van artsen en zorgverleners is ze heel bang om opnieuw te vallen. Hoe krijgt Nel het plezier in het leven weer terug? Het is één van de situaties waar de Club van 100 zich over buigt.

Samenwerking

“Het is de bedoeling dat zij uiteindelijk tot drie afgeronde voorstellen komen rondom drie fictieve situaties, zoals die van mevrouw Weverink,” vertelt Angelique Schuitemaker, directeur-bestuurder van ZonH en mede-initiatiefnemer van Health Machine WF. “De club  komt in totaal drie keer bij elkaar onder professionele begeleiding. Eind april presenteren zij de resultaten aan de bestuurders van de organisaties. Het is de bedoeling dat steeds twee bestuurders één idee adopteren. Dat is bewust, om de samenwerking tussen verschillende organisaties te bevorderen.”

Wiel uitvinden

Het stimuleren van samenwerking tussen verschillende organisaties was één van de aanleidingen voor Health Machine WF. Schuitemaker: “We zagen dat binnen al die organisaties die met innovatie bezig waren, iedereen bezig was het wiel uit te vinden.
Verder merkten we dat het lastig is om massa te creëren als het gaat om innovaties. Je hebt in elke beroepsgroep wel een paar voorlopers, maar als je echt wat wilt bereiken, is er meer nodig. En een derde component die leidde tot de Health Machine is de constatering dat er weliswaar veel gebeurt op het gebied van innovatie, maar nog teveel vanuit het professionele perspectief. Het is nog altijd niet vanzelfsprekend dat de vraag van de cliënt als uitgangspunt wordt meegenomen.”

Technologie is leuk

Health Machine werkt nadrukkelijk met de input van zowel het bedrijfsleven als gemeenten, onderwijsinstellingen en de inwoners van West-Friesland. En niet te vergeten de zorgorganisaties uit de regio, waaronder WFG, Omring, GGZ-NHN, Wilgaerden, ZONH, Geriant, Leekerweide, Gemeente Hoorn en Gezondheidscentrum Kersenboogerd. Deze partijen waren ook aanwezig op het innovatiefestival op 25 januari, dat een groot succes bleek.

Schuitemaker: “De algemene reactie was: jeetje wat is er al veel mogelijk en wat is die technologie eigenlijk leuk! Je ziet dan dat inwoners vaak helemaal niet zo bang zijn voor technologie als je het op de juiste manier brengt. Dat is toch wel vaak de angst van professionals die overigens zelf soms ook nog veel schroom hebben voor technologie.”

Inmiddels is er al belangstelling van andere gemeenten om ook elders in het land een Health Machine te starten.

Bekijk het filmpje over mevrouw Weverink op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=m9BdJXKQMyA