Sluit zoekbalk
Lekker Blijven Wonen
WMO

Ondersteuning thuis via de Wmo

Als u een vraag heeft over zorg of ondersteuning aan huis, kunt u zich melden bij uw gemeente of, in sommige gemeenten, het sociale wijkteam. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De meeste gemeenten hebben geen Wmo-loket meer. De Wmo is namelijk onderdeel geworden van alle dienstverlening rondom zorg, werk en inkomen. Als u aanklopt bij de gemeente voor ondersteuning wordt samen met u gekeken naar uw persoonlijke situatie. Waar bent u het beste mee geholpen om u (weer) zoveel mogelijk zelf te kunnen redden? En wellicht kunnen de tips en adviezen op deze site ook al veel voor u doen.

Maatwerkvoorziening

Omdat u nu voor (bijna) alle vormen van zorg bij de gemeente kunt aankloppen, hebben de meeste gemeenten niet meer een speciaal Wmo-loket. Maar u kunt nog wel via de gemeente een beroep doen op de Wmo. Als hulp uit uw omgeving en gebruik van algemene voorzieningen niet voldoende zijn, kan de gemeente u wellicht van dienst zijn met een zogenoemde maatwerkvoorziening via de Wmo. Een maatwerkvoorziening kan variëren van een noodzakelijke aanpassing in de woning tot en met het regelen van woonbegeleiding of hulp bij het aan- en uitkleden.

Wat valt er onder de Wmo?

Via de Wmo regelt de gemeente nog wel steeds maatvoorzieningen die inwoners helpen zichzelf te redden en (langer) thuis te blijven wonen. Een maatvoorziening zal voor iedereen anders zijn.

Voorbeelden zijn:

 • Dagbesteding;
 • begeleiding aan huis en de persoonlijke verzorging die daarbij hoort;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • huishoudelijke hulp (bij uitzondering en alleen voor inwoners met een laag inkomen);
 • een noodzakelijke woningaanpassing (bij uitzondering);
 • opvang bij huiselijk geweld;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • enzovoort.

Welke zorg wordt NIET geregeld door de gemeente?

De volgende vormen van zorg zijn niet de verantwoordelijkheid van de gemeente:

 • De medische zorg
  Medische zorg, zoals verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg, wordt geregeld door de zorgverzekering. Dit geldt ook de verzorging die hoort bij verpleging.
 • Langdurige zorg
  De Rijksoverheid regelt de Langdurige zorg. Dit is vastgelegd in de Wet langdurige zorg, voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in instellingen. Deze wet is in de plaats gekomen van de voormalige AWBZ.

Meer informatie over de Wmo

Zie voor meer informatie ook:

en de website van uw eigen gemeente (het voormalige Wmo-loket):

Activiteiten kalender Activiteiten kalender - Lekker Blijven Wonen

Activiteiten kalender

Lees verder
Blijven wonen met dementie Blijven wonen met dementie - Lekker Blijven Wonen

Blijven wonen met dementie

Lees verder
De doorstroommakelaar weet raad De doorstroommakelaar weet raad - Lekker Blijven Wonen

De doorstroommakelaar weet raad

Lees verder
Bekijk meer nieuws